Sabtu, 12 November 2011

Rekap Calon Peserta UN 2012 Badas

Daftar Peserta Ujian Nasional Madrasah Ibtidaiyah
Kecamatan Badas tahun 2012
Anggota KKM harap mengecek kebenaran data berikut!

N0
NSM Baru
NAMA MADRASAH
ALAMAT
KEC
JML SISWA PESERTA UN
L
P
JUMLAH
4
111235060001
MI. AL  FATAH
Jl Kunjang no 10 RT/RW 01/05 Balongrejo Badas Badas Kediri
Badas
23
16
39
5

111235060002
MI. AL HIDAYAH
R/RW 02/03 Tegalrejo Badas Kediri
Badas
13
11
24
6
111235060003
MI. AL HUDA
Jl Masjid RT/RW 02/27 Pandan Canggu Badas Kadiri
Badas
11
7
18
7
111235060004
MI. AL HUDA
RT/RW 01/04 Sumberjo Tunglur Badas Kediri
Badas
13
18
31
8
111235060005
MI. AL ISLAM
RT/RW 01/15 Balongjambe Blaru Badas Kediri
Badas
7
12
19
9
111235060006
MI. BUSTANUL ULUM
JL.Paimura RT/RW 03/02 Tunglur Badas Kediri
Badas
14
23
37
10
111235060007
MI. DARUSSA'ADAH
Jl Badas No 02 RT/RW 01/18 Balongsari Krecek  Badas Kediri
Badas
14
12
26
11
111235060008
MI. ISLAMIYAH I
Surowono Canggu Badas Kediri
Badas
32
15
47
12
111235060009
MI. ISLAMIYAH II
Sidodadi Canggu  Badas  Kediri
Badas
13
19
32
13
111235060010
MI. ISLAMIYAH III
JL. Koyomulyo No.09 RT/RW 01/33 Sidodadi Canggu  Badas Kediri
Badas
2
2
4
14
111235060011
MI. MASHLAHIYAH
Jl Masjid Ridlwan 48 RT/RW 02/01 Krecek Badas Kediri
Badas
11
19
30
15
111235060012
MI. MUHAMMADIYAH 2 BADAS
RT/RW 01/12 Kemendung Sekoto Badas  Kediri
Badas
22
21
43
16
111235060013
MI. MIFTAHUL HUDA
Jl Glatik RT/RW 02/03 Lamong Badas Kediri
Badas
13
7
20
17
111235060014
MI. MIFTAHUL HUDA
Jl Masjid Al Muttaqin RT/RW 19/08 Bunut Bringin Badas Kediri
Badas
14
12
26
18
111235060015
MI. NURUL JADID
JL.Masjid No.19 RT/RW 02/12 Sumbersuko Tunglur Badas Kediri
Badas
5
10
15
19
111235060016
MI. PSM MERAK
Jl Masjid Al Mubarok 348 RT/RW 05/03 Batan Blaru Badas Kediri
Badas
6
16
22
20
111235060017
MI. RIYADLUT THOLIBIN
Jl Masjid RT/RW 01/29 Bumirejo Krecek Badas Kediri
Badas
3
5
8
21
111235060018
MI. SALAFIYAH
RT/RW 03/09 Banaran Tunglur Badas Kediri
Badas
17
15
32
22
111235060019
MI. SUBULUSSALAM
Jl Ki Hajar Dewantoro 17 RT/RW 01/16 Pogar Tunglur Badas Kediri
Badas
5
4
9
23
111235060020
MI. TAMAN SANTRI
Jl Angsa no 90 RT/RW 02/02 Canggu Badas Kediri
Badas
7
3
10
24
111235060021
MI. YPSM MANGIRAN
Jl Sikatan 329 RT/RW 08/01 Mangiran Lamong Badas Kediri
Badas
5
10
15


JUMLAH


250
257
507

Kediri, 12 November 2011


Ketua KKMH. NUR HAWIN, S.Pd.I

Silakan Cari di sini

Memuat...

Arsip Blog